Agenda:

 1. 2023 highlights.
 2. Regnskab for 2023.
 3. Klubtøj.
 4. Løbetider.
 5. Valg af formand, kasserer og revisor
 6. Aktiviteter i 2024
 7. Kontingent 2024.
 8. Årets medlem 2023.
 9. Evt.

Ad 1 – Highlights 2023
Poul bød velkommen og indledte mødet og nævnte bl.a. følgende større begivenheder fra 2023:
Sydbank Walk&Run (inkl. fortræningerne),
Engsøløbet med større involvering fra vores side,
Stort hold til Sdr Omme løbet (men heller ikke i år det største hold),
Jellinge løb,
Bindeballe juleløb,
Nytårsløb og ikke mindste en vellykket julefrokost i november.
Mange benyttede sig af tilbuddet om at købe løbetøj med klubrabat hos Sport 24.
Socialt har ”lørdags-rundstykker” været en god succes.

Ad 2 – Regnskab for 2023
Svend M. fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 4.952 kr. og en balance på 81.011 kr. (bankindeståender).
Største poster er resultatet af Sydbank Walk&Run og tilskud til køb af klubtøj.
Regnskabet er revideret af Kirsten Plagborg.
Svend fik overrakt et par flasker vin for at varetage hvervet som kasserer og som WebMaster.

Ad 3 – Klubtøj
Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver.
Besluttet også i år at yde et tilskud på 300 kr. pr medlem ved fælles indkøb af klubtøj gennem Sport24.
Lotte sammensætter et tilbud og laver aftaler med Sport24 vedr. bestillinger og køb af klubtøj med rabatten.

Ad 4 – Løbetider
Fortsætter uændret: Tirsdage og torsdage kl. 18:00 og lørdage kl 9:00.
Kaffe+rundstykker den 1. lørdag i måneden fortsætter.
Vært vælges løbende.

Ad 5 – Formand, kasserer og revisor
Genvalg til Kirsten P., Svend M. og Poul som henholdsvis revisor, kasserer og formand.
Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på er fortsat
Jette, Svend, Leif og Holger.

Ad 6 – Aktiviteter i 2024

 1. Engsøløb den 2. juni
  Vi stiller igen med hjælpere til at arrangere dette: Dorthe T, Jonas, Henrik G. og
  Poul. Tovholder er Erik Bertelsen fra Atletikklubben Heden.

 2. Sydbank Walk&Run den 5. oktober.
  Sydbank ønsker ikke at stille med så mange ”hænder” længere, hvilket vil kræve
  flere ressourcer fra vor side.
  Tilslutning til, at vi også skal gennemføre et Sydbank Walk & Run i 2024 og kan skaffe de ekstra kræfter i vore rækker
  (især på selve dagen).
  Poul fortsætter som tovholder i udvalget, der desuden består af Conny, Mette, Holger, Jette, Dorte T. og Susanne.

 3. Betaling, løb.
  Besluttet at klubben fortsat betaler for medlemmernes deltagelse i løb i de nærmeste omegnsbyerne.
  Desuden gives der tilskud på op til 300 kr. til næste sæsons Cross løb gennem DGI.
  Deltagelse i Engsøløbet og Sydbank Walk&Run er fortsat gratis for klubbens medlemmer.

 4. Julefrokost
  Den 23/11. Mette står for den og kalder selv på medhjælpere, hvis…

 5. Årets Medlem.
  Leif vælger årets medlem 2024.

 6. Sommerarrangement:
  Gitte og Dorte T. kommer med et forslag. Evt. et løb med overnatning eller grill-arrangement.

 7. Nytårsløb
  Den 31. december arrangeres af Helle.

 8. Hjemmesiden.
  Svend fortsætter som WebMaster.

 9. Foredrag.
  Kom gerne med forslag – kan være for klubbens medlemmer alene
  men også med deltagere fra andre klubber.

Ad 7 – Kontingent.
Besluttet at kontingentet for 2024 er på 150 kr. (uændret).

Ad 8 – Årets medlem 2023.
Leif havde valgte Bjarne med begrundelsen ”meget stabil
træningsindsats gennem året”. Bjarne fik efterfølgende overrakt en buket blomster.

Ad 9 – Evt.
Svend lægger links til forskellige træningsprogrammer op på hjemmesiden.
Lotte deler klubbens plakater ud relevante steder.
Poul opfordrede til, at vi alle bruger vor Face-Book gruppe til at orientere om løb rundt
omkring, spontane ture mv.
Susanne udsender pressemeddelelse om vore væsentligste aktiviteter i 2024 og
opfordring til at løbe med os.

Formanden fik overrakt en smuk kurv for indsatsen. Mange tak.

Referent: Poul/17.01.2024.