Agenda:

 1. 2021 highlights
 2. Regnskab for 2021
 3. Kontingent 2022.
 4. Klubtøj.
 5. Formand og kasserer.
 6. Aktiviteter i 2022.
 7. Evt.

Ad 1 – Highlights 2021.

Poul bød velkommen og indledte mødet med at konstatere, at klubben siden forrige årsmøde i maj 2021 fortsat have været stærkt påvirket af Corona-nedlukningerne. Men der har dog været en del aktivitet alligevel.

På den sportslige side har Anders Holm løbet en maraton på imponerende 2:31:48 og Per Hansen har gennemført mange rigtig lange løb.

Desuden har vi gennemført endnu en gang med fælles indkøb af løbetøj. Haft bl.a. en klubtur til Vejers, afholdt Sydbank Walk&Run, haft et nytårsløb og også nogle løb kombineret med spisning. Og en dejlig julefrokost.

 

Ad 2 – Regnskab for 2021

Svend M. fremlagde regnskabet, der viser et underskud på 3.348 kr. og en balance på 77.777 kr. (bankindeståender). Største poster er resultat af Sydbank Walk&Run og tilskud til køb af klubtøj.

Regnskabet, der er revideret af Børge Nymand, vedlægges referatet.

Svend fik overrakt et par flasker vin for at varetage hvervet som kasserer og som WebMaster.

 

Ad 3 – Klubtøj

Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver.
Besluttet at yde et tilskud på 300 kr. pr medlem ved fælles indkøb af klubtøj gennem Sport24. Jette og Lotte sammensætter et tilbud og laver aftaler med Sport24 vedr. bestillinger og køb af klubtøj med rabatten.

 

Ad 4 – Formand og kasserer fremad

Poul genvalgtes som formand og Svend M. som kasserer.

Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på er fortsat Jette, Svend, Leif og Holger.

 

Ad 5 – Aktiviteter i 2022

 

 1. Engsøløb den 16. juni
  Det blev besluttet på forrige årsmøde, at vi overtager teten på dette og Jonas tilbød sig som tovholder med lovet opbakning fra klubbens medlemmer. Holger, Dorthe T og Poul deltager også i arbejdet med at arrangere løbet, men der mangler flere hænder. Jonas opfordrede klubbens medlemmer til at melde sig.

 2. Sydbank Walk & Run den 8. oktober.
  Tilslutning til, at vi også skal gennemføre et Sydbank Walk & Run i 2022.
  Poul fortsætter som tovholder i udvalget, der desuden består af Conny, Mette, Holger, Jette, Dorte T. og Susanne. Også her efterlyses en ekstra medhjælper.

 3. Betaling, andre løb. Besluttet at klubben betaler for medlemmernes deltagelse i løb i nabobyer (Sdr. Omme, Hovborg, Agerbæk og Starup). Foruden som hidtil for deltagelse i Engsøløbet og Sydbank Wald&Run.

 4. Løbetider. Fremover tirsdage kl 18:00, torsdage kl 17:00 (ændret) og lørdage kl 9:00 (ændret).
  1. lørdag i måneden: fælles kaffe+rundstykker efter træningen, hvis det kan lade sig arrangere i MAGION.

 5. Julefrokost den 19. november. Mette står for den.

 

 1. Årets medlem (til erstatning af tidligere års ”årets løber”).
  Erik (og Jette) sætter i slutningen af året en ”indstillings”-runde i gang for valg af årets medlem. De vælger derefter suverænt blandt indstillingerne.

 

 1. Sommerarrangement: Gitte tager sig at dette.

 

 1. Nytårsløb den 31. december arrangeres af Helle – formentlig sammen med Leif.

 2. Løb+Yoga. Dorthe P. undersøger muligheden for at arrangere et kursus eller træning med en kombination af løb og yoga. Evt. som en form for begynder-træning.

 3. Hjemmesiden. Svend fortsætter som WebMaster.

 4. Foredrag.
  Erik er tovholder. Evt. et foredrag sammen med andre klubber/organisationer. Gratis for klubbens medlemmer.

 5. Øvrigt.
  Brug vor FB-side til at orientere om løb. Og samle andre til en spontan tur.
  Kalender, hvor løb og klubbens begivenheder kan slås op, sættes op i klublokalet og på hjemmesiden (husk at informere Svend herom).

 

Formanden fik overrakt en smuk buket for indsatsen. Mange tak.

 

                                                                                                    Referent: Poul/12.02.2022.