Agenda:

 1. 2020 highlights
 2. Regnskab for 2020.
 3. Klubtøj.
 4. Formand og kasserer fremad.
 5. Aktiviteter i resten af 2021.
 6. Evt.

Ad 1 – Highlights 2020.

Poul bød velkommen og indledte mødet med at konstatere, at klubben i 2020 var stærkt påvirket af Corona-nedlukningerne. Men der har dog været nogle virtuelle løb, vi har kunnet deltage i. Heldigvis har Karsten og Dorte T. har været meget flittige med at arrangere lokale ture for os, hvilket blev kvitteret for med en buket til dem hver.
Det har ikke været muligt at registrere antal træninger i klubregi i 2020 grundet nedlukningen, men efter formandens subjektive vurdering har Jonas været den mest stabile ved træningerne og blev udnævnt til ”årets løber 2020”. Fik i den anledning overrakt blomster og en flaske vin.

Svend M. får senere overrakt et par flasker vin for at varetage hvervet som kasserer og som WebMaster.

Ad 2 – Regnskab for 2020

I Svends fravær fremlagde Poul regnskabet, der viser et underskud på 1.600 kr. og en balance på 81.125 kr. (bankindeståender). Såvel indtægts- som udgiftssiden væsentlig mindre end i de forudgående år grundet Corona-begrænsningerne i 2020.

Regnskabet er revideret af Børge Nymand.

Ad 3 – Klubtøj

Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver.
Besluttet at yde et tilskud på 250 kr. pr medlem ved fælles indkøb af klubtøj gennem Sport24. Jette præsenterede et udvalg af løbetøj i forskellige farver. Løbetrøje fra vor nuværende leverandør – Fusion – kan ikke længere leveres.
Jette igangsætter undersøgelse vedr. ny ”officiel” klub-løbetrøje og aftaler med Sport24 vedr. bestillinger og køb af klubtøj med rabatten.

Ad 4 – Formand og kasserer fremad

Poul genvalgtes som formand og Svend M. som kasserer.

Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på er fortsat Jette, Svend, Leif og Holger.

Ad 5 – Aktiviteter i resten af 2021

 1. Sydbank Walk & Run den 2. oktober.
  Tilslutning til, at vi skal gennemføre et Sydbank Walk & Run i 2021.
  Poul fortsætter som tovholder i udvalget, der desuden består af Conny, Mette, Henrik SA, Holger, Jette, Dorte T. og Susanne samt ny mand M/K fra Sydbank (Bruno Jochumsens afløser formentlig).
 2. Sommerarrangement: Gitte P. og Dorte T. tager sig at dette.
 3. Julefrokost. Mette har tilbudt at stå for julefrokosten igen.
 4. Nytårsløb den 31. december arrangeres af Helle – formentlig sammen med Leif.
 5. Bike&Run. Vi laver et samarbejde med cykelklubben om fælles deltagelse. Dorte T. koordinerer.
 6. Hjemmesiden. Svend fortsætter som WebMaster.
 7. Træning sammen med naboklubber: Emnet tages op på næste årsmøde.
 8. Årets løber
  Beslutter på næste årsmøde (Jan 2022) om konkurrencen skal genoptages.
 9. Øvrigt
  Måske gennemføre nogle relevante foredrag? Drøftet sidste år. Bare bring forslag op – så ser vi hvad der kan gøres. Evt. sammen med andre klubber eller organisationer.
  Vi skal være bedre til at tage imod nye løbere. En opfordring til alle. Måske dedikere en mentor til hvert nyt medlem eller i det mindste sikre, at der er en/flere at løbe sammen med HVER gang.
  Løbekurser af forskellige slags efterlyst (løb uden skader, løb rigtigt, løb hurtigere m.fl.). Poul tjekker med DGI.

Ad 6 – Evt.

Engsøløbet bliver også aflyst i 2021. Nuværende tovholder – Jan Poulsen – er indstillet på at gennemføre løbet endnu en gang (i foråret 2022) såfremt der kan findes nogen til at føre det videre og dermed bruge 2022-udgaven som en overdragelses-forretning. AK-Heden bakker stadig op og stiller fortsat ressourcer til rådighed. Jonas tilbød sig som tovholder, og Grindsted Motions medlemmer er villige til at yde ekstra kræfter til projektet.

Referent: Poul/09.06.2021.