Referat – Grindsted Motion – 11. januar 2020 kl. 12:30

Agenda:

 1. Året, der gik.
 2. Årets løbere i 2019.
 3. Regnskab for 2019.
 4. Klubtøj.
 5. Kontingent i 2020.
 6. Formand og kasserer 2020.
 7. Aktiviteter i 2020.
 8. Evt.

Ad 1 – Året, der gik.

Poul bød velkommen og indledte mødet med at nævne en række af de aktiviteter, som klubben har stået for eller været involveret i 2019. Især Sydbank løbet og de 8 for-træninger fyldt meget, men vi har også deltaget i en række andre løb i Grindsted, i nabobyerne og også længere borte.

To klubmedlemmer bemærkede sig særligt i 2019: Per Hansen ved gennemførsel af Goldsteig Ultrarace (661 km) og Anders Holm med PR (2:35:11) ved Frankfurt Maraton.

Alt i alt et godt og stort år for klubben, der nyder godt af, at mange aktiviteter igangsættes og drives af en bred skare af klubbens medlemmer.

Som anerkendelse for store indsatser for klubben i 2019 overraktes blomster og vin til:

 • Dorte T. for at være meget initiativrig med arrangement og stor hjælpsomhed.
 • Connie J. for gå-ture for skadede løbere og andre (gaver uddelt efterfølgende).
 • Svend for at stå for hjemmesiden, regnskabet og løbestatistikkerne.
 • Hanne for stor frivillig opbakning ved flere arrangementer.

Ad 2 – Årets løbere i 2019

Hos kvinderne blev Hanne nr. 1 med 7 gange som månedens løber. Nr. 2 blev Dorte T med 4 gange.

mandesiden blev Leif igen årets løber med 8 gange som månedens løber og Karsten P. blev nr. 2 (med 4 gange).
Der blev uddelt vin og blomster til Hanne og Leif, og Dorte T. og Karsten P. fik en buket.

På tavlen i klublokalet har man registreret sig med 14.791 km i året (-11% ift. 2018).

Ad 3 – Regnskab for 2019

Svend fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 16.730 kr. og en balance på 82.725 kr. (bankindeståender). Som væsentligste ændring i forhold til forrige år nævnte Svend indtægter fra frivilligt arbejde for klubben på godt 11.000 kr. mod 2.000 kr. i 2018.

Regnskabet, der er revideret af Børge Nymand, blev godkendt.

Ad 4 – Klubtøj

Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver.
Også i 2020 gives et tilskud på 200 kr. pr medlem ved fælles indkøb af klubtøj. Henrik og Jette indhenter igen et tilbud på løbetøj – denne også med en ”løs” refleksløsning.

Ad 5 – Kontingent i 2019

Fastholdes på 150 kr.

Ad 6 – Formand og kasserer 2020

Poul Lund Mikkelsen genvalgtes som formand og Svend Mosbech som kasserer.

Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på er fortsat Jette, Svend, Leif og Holger.

Ad 7 – Aktiviteter i 2020

 1. Engsø løbet.
 2. Sydbank løbet den 3. oktober.
  Tilslutning til, at vi skal gennemføre et Sydbank løb igen i 2020.
  Poul fortsætter som formand for udvalget bag Sydbank løbet, der desuden består af Conny, Mette, Henrik SA, Holger, Jette, Dorte T. og Susanne samt Bruno Jochumsen (fra Sydbank).
  Poul opfordrede til, at klubbens medlemmer melder sig som hjælpere på selve dagen, hvilket der blev nikket til blandt mange af de fremmødte.
 3. Sommerarrangement: Gitte P. Dorte T. tager sig at dette.
 4. Julefrokost.
  Aftalt til den 21.11.2020. Mette og Henrik SA står for julefrokosten.
 5. Nytårsløb den 31. december arrangeres af Helle og Leif.
 6. Bike&Run. Vi bør kunne lave et samarbejde med cykelklubben om fælles deltagelse. Dorte T. koordinerer.
 7. Hjemmesiden. Svend fortsætter som WEB-master.
 8. Træning sammen med naboklubber: Otto og Jonas tager teten her.
 9. Gå/walk.
  Poul drøfter med Connie J., hvorledes dette kan fremmes yderligere – herunder forankring i klubben og information til en bredere kreds (medier, messer). Dorte T. forsætter sine gå-initiativer i eget regi, hvor også mange fra klubben deltager.
 10. Årets løber
  Konkurrencen fortsætter men præmiering af årets løbere nr. 2 (en M og en K) udgår i 2020. Til gengæld vil den M og den K, der har registreret flest km på løbeskemaet i klubben, blive præmieret. Alle medlemmer opfordres til at skrive deres km på listen i klubben efter træningerne. Svend administrerer fortsat listen.
 11. Øvrige
  Forslag om at arrangere relevante foredrag godt modtaget. Erik er tovholder på det med hjælp fra Karsten P. Internt har Svend&Lotte samt Flemming tilbudt sig.

Ad 9 – Evt.

Formanden fik overrakt vin for indsatsen for klubben i 2020. Mange tak!

Referent: Poul/12.01.2020.