Referat – Grindsted Motion – 6. januar 2018 kl. 12:30

Agenda

 1. Året, der gik (løb)
 2. Årets løbere  i 2017
 3. Regnskab for 2017
 4. Klubtøj
 5. Kontingent i 2018
 6. Formand og kasserer 2018
 7. Løbetider (officielle)
 8. Aktiviteter i 2018
 9. Evt.

 

Ad 1 – Året, der gik (løb).

Poul bød velkommen og indledte mødet med at nævne nogle af de mange aktiviteter, som klubben har stået for eller været involveret i 2017: Bl.a. en række lokale løb, løb på landsplan og et løb i San Sebastian. Blandt de store initiativer i 2017 nævntes 12 ugers træningsprogram for nye løbere i begyndelsen af året og Sydbank løbet i oktober.

I 2017 fik klubben 2 nye ultra-løbere: Per med 183 km på 24 timer og Else med 74 km på under 10 timer. Imponerende!
Alt i alt et godt år for klubben.
Som anerkendelse for store indsatser for klubben i 2017 overraktes blomster til:

 • Otto for arbejdet med træningsprogram for nye løbere,
 • Dorte P. for at være god til at tage sig af nye løbere, og til
 • Dorte T., Jette og Mette for at arrangere træningsture og en række ”kom-sammen” aktiviteter.

Desuden modtog Bente og Poul blomster/vin for deres indsatser for klubben.

Ad 2 – Årets løbere  i 2017

Hos kvinderne blev Dorte P. nr. 1 med helt suveræne 12 gange som månedens løber. Nr. 2 blev Helle.

mandesiden blev Holger årets løber med 5 gange som månedens løber og Per blev nr. 2.
Der blev uddelt vin og blomster til Dorte P og Holger, og Helle og Per modtog en buket.

Ad 3 – Regnskab for 2017

Bente fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 23.700 kr. – positivt påvirket af indtægter fra arrangementer, hvor vi har stillet hjælpere til rådighed, godt resultat af Sydbank løbet samt sparede udgifter til ellers planlagt indkøb af klubtøj.

Balancen udgør 67.000 kr. bestående af bankindeståender.

Regnskabet, der er revideret af Børge Nymand, blev godkendt.

Ad 4 – Klubtøj

Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver. Nuværende medlemmer, der ikke har en brugbar klubtrøje, kan få en ny ved henvendelse til Henrik Steen Andersen.
Henrik og Jette er ved at indhente tilbud på indkøb af løbetøj, der kan tilbydes klubbens medlemmer til en favorabel pris (med tilskud fra klubben). Henrik og Jette laver snarest et oplæg herom til drøftelse med Poul.
Ad 5 – Kontingent i 2018

Fastholdes på 150 kr.

Nye løbere opkræves kontingent efter 1 måneds løb i klubben. Nye løbere, der melder sig ind efter afsluttet Sydbank løb, har gratis kontingent resten af året.
Indmelding i klubben fortsat KUN via hjemmesiden.

Ad 6 – Formand og kasserer 2018

Poul Lund Mikkelsen genvalgtes som formand. Også genvalg til Bente Thrysøe Jørgensen som kasserer, der dog overdrager medlemsadministrationen til Svend Mosbech Madsen. Børge Nymand genvalgtes som revisor.

Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på: Jette, Svend, Leif og Holger.

Ad 7 – Løbetider (officielle)

Da der efterhånden kun møder meget få medlemmer op (om nogen) til træningerne kl. 17:00 besluttedes at kl 17:00 ikke længere skal være et officielt løbetidspunkt i klubben.

Samtidig besluttedes, at de hidtidige træningerne kl 18:30 på tirsdage og torsdage flyttes til kl 18:00. Begge ændringer med effekt fra 1. februar 2018.
Vi løber fortsat kl 11:00 på lørdage.

Ad 8 – Aktiviteter i 2018

 1. Engsø løbet den 27. maj.
  Vi bakker op igen i år. Tovholder er Holger med bistand fra Dorte T. m.fl.
 2. Sydbank løbet den 6. oktober.
  Tilslutning til, at vi skal gennemføre et Sydbank løb igen i 2018.
  Poul fortsætter som formand for udvalget bag Sydbank løbet, der desuden består af Conny, Mette og Henrik Steen-Andersen, Holger, Lotte, Jette og – som nyt medlem af udvalget – Susanne. Og Bruno Jochumsen fra Sydbank.
 3. Sommerarrangement den 17.+18. august.
  Jette og Dorte T. står for arrangementet (sheltertur) endnu en gang.
 4. Julefrokost den 24.november. Mette og Henrik står for det.
 5. Kræftens Bekæmpelses løb. Otto og Tommy står bag dette.
 6. Nytårsløb den 31. december arrangeres af Helle og Leif.
 7. Hjemmesiden. Svend fortsætter som WEB-master. Svend beder om, at man husker at melde PR mv. ind til ham til opdatering af hjemmesiden.
 8. Træning forud for Royal Run (One mile og 10 km) den 21. maj.
  DGI har spurgt, om vi har lyst til at forestå et træningsforløb forud for Royal Run, og tilbyder i den forbindelse et gratis træningskursus til nogle af vore medlemmer. God opslutning hertil i forsamlingen, og udvalg bestående af Dorte T. (som formand), Otto, Dorte P. og Leif blev nedsat. Udvalget koordinerer og trækker på medlemmerne til træninger mv., som der nu vil være behov for.
 9. Løb over&under Limfjorden den 17. juni. Helle undersøger, om der er basis for en klubtur dertil med overnatning.
 10. Øvrige
  Der vil formentlig også i 2018 blive afviklet et Bike&Run, hvor vi kan deltage i løbet men formentlig også som hjælpere. Mere herom senere.
  23.&24. juni vil der blive afviklet et stort cykelløb i Grindsted. Fint om vi kan stille med hjælpere hertil.

Ad 9 – Evt.

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden opdateres med ovennævnte (Svend).

Referent:
Poul/10.01.2018.