Referat – Grindsted Motion – 7. januar 2017 kl. 12.30

Holger bød velkommen og indledte mødet med at nævne nogle af de mange aktiviteter,klubben har stået for eller været involveret i 2016: Bl.a. Engsø løbet, Søens dag, Sydbank løbet, og 8-tals løbet. Klubbens medlemmer har deltaget i mange løb i både ind- og udland. Alt i alt et godt år for løbeklubben. Holger uddelte vin og blomster til Bente, Svend og Poul for deres hjælp gennem året. Holger gentog, at han ønskede at fratræde som formand, og Poul blev valgt til afløser. I forlængelse heraf fik Holger overrakt blomster og vin for en stor indsats for klubben.

Regnskabet for 2016, der endnu mangler at blive kontrolleret af Børge Nymand, viser indtægter på 31.681 kr. hvoraf kontingenterne udgør 12.975 kr. Udgifterne udgjorde 28.822 kr., hvoraf klubtøj med 9.580 kr. udgør den største post. Årets resultat udgør 2.859 kr. og ved udgangen af året udgjorde bankbeholdningen 43.581 kr. Regnskabet blev godkendt.

Angående 2017 aftaltes:

1. Engsø løbet den 21.05.2017.

Vi bakker op igen i år. AK-Heden er arrangør vi og vi stiller op med hjælpere. Tovholder er Holger med bistand fra Jette og Dorte m.fl.

2. Sydbank løbet den 7.10.2017.

Der er tilslutning til, at vi skal gennemføre et Sydbank løb i 2017 skønt AK-Heden har trukket sig som med-arrangør. Fortræning skal også arrangeres i år. Conny, Mette og Henrik Steen-Andersen træder ind i udvalget, der desuden tæller Holger, Lotte og Jette, og som har Poul som tovholder.

3. Søens dag den 11.06.2017.

Besluttet at vi ikke vil være med som arrangør, idet klubbens medlemmer får for lidt ud af det. I stedet arrangerer Mette og Jette en fælles løbetur på dagen ved søen for klubbens medlemmer, der bagefter kan samles om en øl/vand/pølse. 4. Sommerarrangement den 25.08.2017. Jette og Dorte står for arrangementet (sheltertur) også i 2017.

5. Julefrokost den 18.11.2017.

Tovholdere: Mette og Henrik.

6. 8-tals løb.

Tovholder: Otto. Der mangler en hjælper til ”papir- og kommunikations” delen af arrangementet.

7. Nytårsløb den 31.12.2017.

Tovholdere: Helle og Leif.

8. Hjemmesiden.

Svend fortsætter som WEB-master. Svend beder om, at man husker at melde PR mv. ind til ham til opdatering af hjemmesiden.

9. Årets løbere:

Hos kvinderne:

Nr. 1: Kirsten Bindesbøl med suveræne 6 gange månedens løber.

Nr. 2 blev Annemette Steen-Andersen.

Hos mændene:

Nr. 1: Poul med 4 gange månedens løber

Nr. 2: Holger, også med 4 gange månedens løber (men med færre km end Poul).

Der blev overrakt vin og blomster til Kirsten, Annemette, Poul og Holger.

10. Socialt samvær i klubben efter løb.

Fortsætter uændret 1. lørdag og 1. tirsdag i måneden.
11. Løbetøj eventulle andre indkøb til klubben.

Henrik Steen-Andersen forestår stadig indkøb af løbetøj til klubmedlemmerne bistået af Marianne og Jette. Nye medlemmer får fortsat udleveret en klubløbetrøje. I år tilbydes klubbens medlemmer et løbesæt (trøje + tights) til en favorabel pris (tilskud aftales senere med Poul/økonomi-udvalget)

Holger skaffer flere nøgler til klublokalet og inddrager nøgler fra dem, der ikke længere har brug for tildelte nøgler.

Nyt telt: Holger indhenter tilbud.

12. Forslag til nye aktiviteter:

Opstartshold:

Besluttet at tilbyde et 12 ugers opstartsprogram for nye løbere med start tirsdage kl 18.30. Otte og Leif er tovholdere og Poul hjælper med PR-delen. Vigtigt at vi alle bliver bedre til at tage imod nye løbere og hjælpe dem i gang i klubben. Derfor også vigtigt, at mange stiller sig til rådighed for Otte og Leif som hjælpere på opstartsprogrammet.

Forslag fra Cykel Klubben:

Foreslår at vi arrangerer et løb i forbindelse med Stjerne Tourens jubilæums løb 1. lørdag i maj (og deltager i middagen om aftenen ☺). Drøftet om det måske ligger for tæt på Engsøløbet… Lidt uklart, hvad et sådant løbsarrangerement vil kræve af ressourcer fra vor side. Dorte og Marianne (+Otte og Holger) undersøger nærmere, og vender tilbage, hvis det synes muligt for os at arrangere et sådant løb. Bike&run stafet: Afvikles den 31. august 2017 med Firmaidrætten som arrangør. Noget for os? En tovholder hertil?

Øvrige bemærkninger/input under mødet:

• Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på består af Jette, Svend, Leif og Holger.

• Ophængning af verdenskort. Otte har anskaffet verdenskortet som tidligere aftalt. Jonas bistår med ramme og ophængning.

Referent: Poul/09.01.2017.