Referat – Grindsted Motion – 16. januar 2016 kl. 12.30

Holger bød velkommen og indledte mødet med at nævne nogle af de mange aktiviteter, klubben har stået for eller været involveret i 2015: Engsø løbet, Firmaidrættens 50 års fødselsdag, Søens dag, Århus City Halvmaraton, Hjælpere til Herning-Billund TRI, Sydbank løbet, Sommerfest, 8-tals løb (støt brysterne) og nytårsløb. Alt i alt et godt år for løbeklubben. Holger meddelte, at han ønsker at fratræde som formand – senest ved udgangen af 2016, og vi skal derfor have fundet hans afløser.

Regnskabet for 2015, der er kontrolleret af Børge Nymand, blev fremlagt af kasseren Bente Thrysøe. Regnskaber viser indtægter for 42.850 kr. godt hjulpet af indtægter fra Engsø løbet for både 2014 og 2015 samt bidrag fra Challenge Tour. Udgifterne beløb sig til 15.909 kr. og overskuddet blev således på 26.941 kr. for 2015. Bankbeholdningen udgjorde 40.722 kr. den 31.12.2015. Kontingent for 2016 fastsattes til 150 kr. (uændret).

Angående 2016 aftaltes:

1. Tiltag for at øge antallet af medlemmer?

Kort drøftet. Ingen nye initiativer aftalt.

2. Engsø løbet den 29.05.2016.

Vi bakker op igen. Tovholdere: Holger (med bistand fra Marianne og Dorte).

3. Sydbank løbet den 8.10.2016.

Tovholder: Poul (med bistand fra Holder, Liselotte m.fl.). Liselotte overtager Kirstens opgaver. Marianne overtager mærkningen af 10 km ruten fra Liselotte. Jette overtager sponsor-opgaverne og Kvickly-leverancerne af frugt&chokolade fra Erik Bertelsen (AK-Heden).

4. Søens dag den 5.06.2016.

Tovholder: Holger. Mimi er medhjælper.

5. Sommerarrangement den 20. eller 27.08.2016.

Jette og Dorte står for arrangementet også i 2016.

6. Julefrokost den 19.11.2016.

Tovholdere: Henrik og Mette.

7. 8-tals løb i U48.

Tovholder: Otto med bistand fra Jette og måske Helle.

8. Cykeltur til Grene den 28.08.2016.

Tovholder: Johnny.

9. Nytårsløb den 31.12.2016.

Tovholdere: Jette og Leif.

10. Socialt samvær i klubben efter løb.

Fortsætter uændret 1. lørdag og 1. tirsdag i måneden.

11. Hjemmesiden og måden vi kommunikerer på i det hele taget.

Svend fortsætter som webmaster – modtager gerne mere input fra klubbens medlemmer. Tilmeldinger til løb og andre begivenheder skal fremover alene foretages i klubben eller via Facebook (ikke længere via klubbens hjemmeside). Hjemmesiden skal udvides lidt for at kunne håndtere tilmeldinger til Sydbank løbet. Poul og Svend tager sig af dette.

12. Årets løbere:

Hos mændene:

1. Svend Mosbech Madsen med 120 fremmøder og 1.628 km.,

2. Holger Johansen

3. Per Hansen.

Hos kvinderne:

1. Liselotte Jacobsen med 637 km.,

2. Mette Nielsen og

3. Annemette Steen-Andersen.

Svend og Liselotte fik overrakt vin og blomster. Til lykke til dem alle 6.

Fortsat tilslutning til ideen med udnævnelse af ”månedens løber”. Oversigt over de enkelte ”måneders løbere” sætter Svend/Holger op i klubben.

13. Løbetøj 2016 og eventulle andre indkøb til klubben.

Henrik Steen-Andersen overtager indkøb af løbetøj til klubmedlemmerne fra Svend – evt. bistået af Marianne og Jette.

Otto + Jette indkøber et verdenskort, hvorpå kan markeres, hvor klubbens medlemmer har deltaget i løb. Tilsvarende mht. et Danmarks kort. Holger skaffer flere nøgler til klublokalet og inddrager nøgler fra dem, der ikke længere har brug for tildelte nøgler.

Øvrige bemærkninger/input under mødet:

• Skal vi invitere naboklubberne samt ”løse løbere” til et natløb (5 forskellige ruter (5-10 km)) en tirsdag aften? Otto arbejder videre med ideen med støtte fra Liselotte, Henrik Arvad (og måske Dorthe og Jette).

• Støtteudvalg til Holger angående hvad klubbens skal bruge penge til fortsætter uændret (Jette, Svend, Leif og Poul).

• Vi bakker op om Sydbanks tanker om et foredrag med en rigtig mand (Lindy) en gang i april 2016. Vi skal stille med at par hjælpere til at opstille og nedtage stole. Poul kontakter Sydbank herom.

• Skal vi arrangere klubtur til Aalborg ½ maraton (over og under Limfjorden uden at blive våd) den 19.06.2016? Dorthe Præstegaard er tovholder.

Referent: Poul/20.01.2016.