Referat – Grindsted Motion – 10. januar 2015 kl. 12.30

Holger bød velkommen og indledte mødet med at nævne de mange aktiviteter, klubben har stået for eller været involveret i i 2014:

Engsøløbet, søens dag, cykeltur til Grene, Skechers-aften, servering i Magion, sommertur til Vingsted, Sydbank løbet med fortræning, 8-tals løb, foredrag med Posemanden, julefrokost og nytårsløb. Samt adskillige løb i ind- og udland for klubbens mange medlemmer. Alt i alt et stort og fantastisk år for klubben med stor opbakning.

Angående 2015 aftaltes:

1. Ny kasserer.

Kirsten har efter mange års ihærdig og upåklagelig indsats som kasserer for klubben ønsket at blive løst fra denne opgave. Bente Jørgensen overtager hvervet. Børge indvilgede i at fortsætte som revisor.

2. Opstart af ny løbere i klubben.

Sydbank løbet tiltrak mange nye løbere i 2014 i forbindelse med for-træningen og bør gentages i 2015 – måske med en længere træningsperiode. Otto hjælper. Noget lignende for Engsøløbet? (evt. med start fra SportMaster).

3. Sydbank løbet – den 3. oktober 2015.

Med samme bemanding som i 2014. Tovholder: Poul.

4. Julefrokost – 21. november 2015.

Tovholdere: Henrik og Mette (og gerne med samme discjockey som i 2014).

5. Nytårsløb – 31. december 2015.

Gentages – er ved at blive en tradition. Tovholdere: Kristine og Helle.

6. Socialt samvær i klubben efter løb.

Fortsætter uændret 1. lørdag og 1. tirsdag i måneden.

7. Søens dag – 14. juni 2015.

Vi støtter op om det igen i år. Holger er tovholder. Mette og Mimi hjælper.

8. Sommer arrangement – den 21.-22. august 2015.

Shelter-tur til Kristinelyst. Tovholdere: Jette og Dorte

9. 8-tals løb Gentages i 2015.

Tovholdere: Otto og Jette. Alle opfordres til at udbrede kendskabet til løbet til kolleger, via FaceBook mv.

10. Cykel tur til Grene – den 6. september 2015.

Tovholdere: Johnny og Camilla.

11. Hjemmesiden.

Svend fortsætter som web-master. For at få et bedre overblik over deltagere til klubbens arrangementer skal tilmeldinger fremover udelukkende ske gennem klubbens hjemmeside eller via lister i klubbens lokale (og altså ikke længere også via FaceBook).

12. Årets løbere.

Jette vandt årets konkurrence for kvinderne og Holger for mændene.

Tillykke! Samtidig var Jette og Holger dem, der havde haft flest løbedage i klubben i 2014 med 59 henholdsvis 123 løb.

I 2015 vil blive udnævnt månedens mandlige og kvindelige løber (efter flest løb i klubben) og de vil modtage en lille erkendtlighed. Månedens løbere indgår så i konkurrencen om at blive årets løbere. Tovholdere: Holger og Mette.

13. Engsø løbet – den 31. maj 2015.

Tovholdere: Holger (med bistand fra Marianne og Dorte).

14. Løbetøj 2015

Nye løbere får en T-shirt med klubbens logo (bestilles af Svend ca. hver 3. måned).

15. Århus City halvmaraton – den 21. juni 2015.

Mange af klubbens medlemmer er tilmeldt. Der arrangeres fælles kørsel og socialt arrangement. Tovholdere: Marianne, Anne-Mette og Mette.

16. Firmaidrættens jubilæum – den 29. maj 2015.

Måske kan vi arrangere noget i den forbindelse for at gøre klubben mere synlig. Tovholder: Holger.

17. Skechers-aften – i marts 2015.

Marianne undersøger, om vi kan gentage succes’en fra 2014 med foredrag/fremvisning/tilbud på løbesko en gang i marts.

18. Cykelhold til Stjernetouren – den 2. maj 2015

Dorte er tovholder på at arrangere et hold fra løbeklubben til årets Stjernetour.

19. Regnskab.

Klubbens regnskab for 2014 – udarbejdet af Kirsten og revideret/kontrolleret af Børge – indeholder indtægter på 26.166,30 kr. og udgifter for 40.125,65 kr., så regnskabet viser et underskud på 13.959,35 kr. Gratis løbetøj til klubbens medlemmer har kostet 16.445 kr. Ved udgangen af 2014 udgjorde kassebeholdningen 13.781kr. Et udvalg bestående af Jette, Svend, Leif og Poul vil fremover bistå formanden ved beslutninger om, hvorledes hvad klubben skal bruge penge på og i hvilket omfang.

Øvrige bemærkninger/input under mødet:

• Husk at låse døren til klublokalet korrekt.

• Input modtages gerne til, hvorledes vi kan blive mere omtalt i aviserne.

• Kommune-løb-sammen en aften i november? (Otto+Karsten kigger på det).

• Cooper test ved Engsøen eller på Stadion? Otto + Liselotte kigger på det)

• Intervaltræning (evt. ved viadukten): Otte kigger på det.

• Indkaldelsen til næste års møde i januar bør indeholde en agenda.

• Er det en god ide at være en underafdelingen af Firmaidrætten eller er det bedre at etablere en selvstændig forening? Fordele og ulemper undersøges.

Referent: Poul/11. januar 2015.