Kontingent 2021

Vi plejer at fastsætte kontingentstørrelsen på årsmødet, men det er udskudt indtil det bliver tilladt at samles i en større gruppe igen.

På “utallige” opfordringer har kassereren og formanden egenhændigt fastsat kontingentet for 2021 til 75 kr.

Det er halv takst i forhold til de forrige år og afspejler, at vi i en del af 2020 og her i begyndelsen af 2021 ikke har haft muligheder for at lave så mange arrangementer for klubbens medlemmer, som vi plejer.
I får en mail fra kasseren en af dagene omkring betalingen.
Håber I kan holde modet oppe og gang i løbebenene i denne lidt vanskelige tid.
Lad os satse på, der er lys og gode (og fælles) løbeture forude….