Blomster til 4 medlemmer af klubben på årsmødet for deres store indsatser for klubben i 2018.
Liselotte Jacobsen for arbejdet i udvalget bag Sydbank Løbet,
Svend Mosbech Madsen for at tage sig af medlemsadm., løbelisterne og hjemmesiden,
Dorthe Præstegaard for at tage sig så godt af klubbens nye medlemmer, og
Dorte Tanghus for at være tovholder på Royal Run projektet + for deltagelse i
Bike&Run + andre tiltag for klubben.
Kassereren får en blomst senere.
Mange tak for jeres store indsats.