Agenda:

 1. 2022 highlights
 2. Regnskab for 2022
 3. Kontingent 2023.
 4. Klubtøj.
 5. Formand, kasserer og revisor
 6. Aktiviteter i 2023.
 7. Årets medlem 2022.
 8. Evt.

Ad 1 – Highlights 2022.

Poul bød velkommen og indledte mødet med at konstatere, at klubben også sidste år har haft gang i meget – bl.a. Sydbank Walk&Run (inkl. fortræningerne), Engsøløbet med større involvering fra vores side, stort hold til Sdr Omme løbet (men i år ikke det største hold), Bindeballe løb, nytårsløb m.fl.
Mange benyttede sig af tilbuddet om at købe løbetøj med klubrabat hos Sport24.
På øverste sportslige plan: Per Hansen blev nr. 2 i sin aldersgruppe ved DM i 24 timers løb (nåede 180 km).
Socialt er ”lørdags-rundstykker” kommet til, hvilket har været en stor succes.

Ad 2 – Regnskab for 2022

Svend M. fremlagde regnskabet, der viser et underskud på 1.717 kr. og en balance på 76.059 kr. (bankindeståender). Største poster er resultatet af Sydbank Walk&Run og tilskud til køb af klubtøj.
Regnskabet er revideret af Børge Nymand.
Svend fik overrakt et par flasker vin for at varetage hvervet som kasserer og som WebMaster.

Ad 3 – Kontingent

Besluttet at kontingentet for 2023 er på 150 kr. (uændret).

Ad 4 – Klubtøj

Nye medlemmer tilbydes forsat en løbetrøje i klubbens farver.
Besluttet også i år at yde et tilskud på 300 kr. pr medlem ved fælles indkøb af klubtøj gennem Sport24. Lotte sammensætter et tilbud og laver aftaler med Sport24 vedr. bestillinger og køb af klubtøj med rabatten.

Ad 5 – Formand, kasserer og revisor

Poul genvalgtes som formand og Svend M. som kasserer. Børge ønskede ikke genvalg som revisor – Kirsten Plagborg tager over.
Støtteudvalg til Poul angående hvad klubbens skal bruge penge på er fortsat Jette, Svend, Leif og Holger.

Ad 6 – Aktiviteter i 2023

 1. Engsøløb den 4. juni
  Vi stiller igen med hjælpere til at arrangere dette: Holger, Dorthe T, Jonas, Henrik G. og Poul. Tovholder er Erik Bertelsen fra Atletikklubben Heden.

 2. Sydbank Walk&Run den 7. oktober.
  Tilslutning til, at vi også skal gennemføre et Sydbank Walk & Run i 2023.
  Poul fortsætter som tovholder i udvalget, der desuden består af Conny, Mette, Holger, Jette, Dorte T. og Susanne. Der er behov for ekstra medhjælpere på dagen.

 3. Betaling, løb. Besluttet at klubben fortsat betaler for medlemmernes deltagelse i løb i omegnsbyerne (Sdr. Omme, Hovborg, Agerbæk og Starup m.fl.). Foruden som hidtil for deltagelse i Engsøløbet og Sydbank Walk&Run.
  Liselotte og Svend kommer med forslag og annoncerer.

 4. Løbetider. Fortsat tirsdage og torsdage kl 18:00 og lørdage kl 9:00.
  Kaffe+rundstykker den 1. lørdag i måneden fortsætter. Vært vælges løbende.

 5. Julefrokost den 18. november. Mette står for den.
 1. Leif påtager sig at vælge årets medlem 2023.
 1. Sommerarrangement: Gitte tager sig at dette.
 1. Nytårsløb den 31. december arrangeres af Helle – formentlig sammen med Leif.

 2. Løb+Yoga. Dorthe P. undersøger muligheden for at arrangere et kursus eller træning med en kombination af løb og yoga. Evt. som en form for begynder-træning.

 3. Jette undersøger, om der kan arrangeres et løb med overnatning (hytte/telt).

 4. Hjemmesiden. Svend fortsætter som WebMaster.

 5. Øvrigt.
  Brug vores FB-side til at orientere om løb. Og samle andre til en spontan tur.
  Kalender, hvor løb og klubbens begivenheder kan slås op, er sat op i klublokalet og på hjemmesiden (husk at informere Svend herom).

Ad 7 – Årets medlem 2022: Leif havde overtaget indstillings-jobbet og valget faldt på Poul, der fik overrakt en buket blomster.

Ad 8 – Evt. Intet behandlet under dette punkt.

Formanden fik overrakt en smuk buket for indsatsen. Mange tak.

                                                                                                   Referent: Poul/11.04.2023.