Begivenhedsdetaljer


Du møder nogle terrænmæssige udfordringer undervejs, men ikke ekstreme.
Som du kan se af højdekurver for hel-marathon, er ruter udjævnet over den del,
der følger det oprindelige baneterræn. Begge ruter har en større stigning efter ca. 4 km,
som også skal forceres på returløb. Herudover har hel-marathon en opstigning kort efter
vendepunkt Almindsø, mens halv-marathon har en længere optur til Vrads By

Klik her for tilmelding og mere info om Bryrup marathon